Visie

RT PRAKTIJK WEST stelt iedere cliënt – jong of oud – centraal. Er wordt vooral uitgegaan van positieve eigenschappen: sterke kanten worden gebruikt om zwakkere punten aan te pakken. Zo leert men ook latere problemen op eigen kracht oplossen. Succeservaringen, theorie en concrete handvatten zijn daarbij enorm belangrijk.

Op basis van de verzamelde gegevens wordt gestreefd naar een optimale afstemming met alle partijen, zodat de opbrengst zo groot mogelijk is. Indien gewenst wordt samengewerkt met derden. Deze visie sluit het best aan bij handelingsgericht werken, een transparante, doelgerichte werkwijze. Motivatie is leren.

Verlangen naar de zee

Als je een schip wilt bouwen,
roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen,
het werk te verdelen en orders te geven.
In plaats daarvan,
leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.

Antoine de Saint-Exupéry

Interessante websites

Voor kinderen:

www.ontdekhoek.nl
www.rekenweb.nl
www.kidsweek.nl

Voor ouders:

www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
www.balansdigitaal.nl/
www.lbrt.nl

Remedial Teaching Praktijk West te Rotterdam biedt maatwerk op het gebied van onderwijs