Welkom

Welkom bij RT PRAKTIJK WEST

Wat is Remedial Teaching, ofwel RT?

Op het moment dat een kind vastloopt in het onderwijsproces, is op maat gesneden hulp essentieel. Zo kunnen kinderen weer (beter) mee doen met de reguliere lessen in het basisonderwijs. Remedial Teaching is de bijles die dit bewerkstelligt. Een Remedial Teacher is een leerkracht die speciaal is opgeleid om mensen met een leerprobleem of leerstoornis te helpen.

De praktijk van de praktijk
Een regulier begeleidingstraject van RT PRAKTIJK WEST bestaat uit 8 lessen. Aan de hand van het intakegesprek en de gegevens op het inschrijfformulier worden de sterke kanten van uw kind in kaart gebracht in les 1. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis over ‘Meervoudige Intelligentie’. In les 2 wordt een probleemanalyse gemaakt. Vervolgens wordt een handelingsplan opgesteld. Dit krijgt u op papier, inclusief adviezen.

In les 3 tot en met 8 wordt het handelingsplan uitgevoerd. Na les 8 vindt een evaluatiegesprek met ouders plaats. In overleg wordt de behandeling 6 of 8 weken voortgezet. Hierna wordt opnieuw geëvalueerd. In een heen- en weerschrift worden de vorderingen beschreven. Zo krijgt u een helder inzicht in de lessen en wordt de doorgaande lijn zichtbaar. Dit schrift kan ook als informatiebron voor school dienen.

In de meeste gevallen wordt de RT-les aan huis of op de eigen basisschool gegeven.
U kunt vrijblijvend een voorbeeld van een handelingsplan opvragen. Klik hier voor de tarieven.

Remedial Teaching Rotterdam biedt bijles aan kinderen met leerproblemen of leerstoornissen

RT PRAKTIJK WEST is gespecialiseerd in de volgende vakgebieden:

· Taal
· Rekenen
· Begrijpend lezen
· Sociale vaardigheden
· Lees- en rekenvoorwaarden
· Spelling
· Wereldoriëntatie
· Studievaardigheden/Taakaanpak
· Verbeteren van concentratie en werkhouding
· Motoriek en schrijven
· Citotraining

Er wordt nauw samengewerkt met leerkrachten, logopedisten, huisartsen en andere RT’ers. Wij maken gebruik van elkaars expertise, indien nodig wordt doorverwezen naar de juiste specialist.