Welkom bij 
RT praktijk West!

Wat is RT, Remedial Teaching?

Op het moment dat een kind vastloopt in het onderwijsproces is op maat gesneden hulp essentieel. Zo kunnen kinderen weer (beter) mee doen met de reguliere lessen in het basisonderwijs. Remedial teaching is de bijles die dit bewerkstelligt. 
‌Veel basisscholen hebben niet voldoende tijd om remedial teaching te geven aan ieder kind dat het nodig heeft. Een RT’er is een leerkracht die speciaal is opgeleid om mensen met een leerstoornis of leerprobleem te helpen (LBRT, 2023). 
‌RT bevordert leerprestaties en zelfvertrouwen.

De vakgebieden

‌·Taal 
‌· Rekenen 
‌· Begrijpend lezen 
‌· Sociale vaardigheden 
‌· Lees- en rekenvoorwaarden 
‌· Spelling (denk ook aan dyslexie)
‌· Burgerschap  
‌· Engels 
‌· Studievaardigheden/Taakaanpak 
‌· Concentratie 
‌· Werkhouding 
‌· Cito training

Ambulant - les op school of aan huis

De RT-lessen worden vaak aan huis of op school gegeven. Zo hebben de kinderen en/of hun ouders geen reistijd. 
‌Wij hebben een nauwe samenwerking met leerkrachten, logopedisten, huisartsen en andere RT’ers. Indien nodig, verwijzen wij door naar de juiste specialist.

15
jaar ervaring in RT
11
jaar ervaring als leerkracht
‌basisonderwijs
8
Jaar ervaring
‌als Hogeschooldocent/
‌lerarenopleider
12 jaar
‌ervaring
‌als coach

Een handelingsgerichte  aanpak 

De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal. In overleg met belangrijke betrokkenen werken we planmatig aan onze leerdoelen.  We staren ons niet blind op het etiketteren van het probleem, we richten ons liever op het vinden van oplossingen (Pameijer, 2021). Hieronder gaan we dieper in op onze werkwijze.Learn more
De werkwijze

Welke werkwijze mag u verwachten? Een RT-traject beslaat doorgaans 10 lessen. Aan de hand van het intakegesprek wordt in beeld gebracht welke doelen prioriteit hebben. Aan de hand van de gegevens op het Inschrijfformulier wordt in les 1 eerst een probleemanalyse gemaakt. Hierbij wordt ook dieper in gegaan op de visie van de ouders en de lesmethodes waar uw kind op school mee werkt. In les 2 wordt de tijd gebruikt om de sterke kanten van uw kind in kaart te brengen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de kennis over ‘Meervoudige Intelligentie’. Aan de hand hiervan wordt een handelingsplan opgesteld, waarin een beginsituatie, werkwijze, lesmaterialen en de evaluatiemomenten staan beschreven. Les 3 tot en met 10 wordt dit handelingsplan uitgevoerd. Na les 10 is een evaluatiegesprek met ouders. In overleg wordt de behandeling 4 of 6 weken voortgezet. Hierna wordt opnieuw geëvalueerd. In een heen- en weerschrift worden de vorderingen beschreven. Zo krijgt u een helder inzicht in de lessen en wordt de doorgaande lijn zichtbaar. Dit schrift kan ook als informatiebron voor school dienen.


Learn More


H‌oe zou u dit gedicht beoordelen? Welk cijfer zou u geven voor de woordkeuze, spelling, grammatica en interpunctie? ‌Eye halve a spelling checker 
‌It came with my pea sea 
‌It plainly marques for my revue 
‌Miss steaks eye kin knot sea. 

‌Eye strike a key and type a word 
‌And weight four it to say 
‌Weather eye am wrong oar write It shows me strait a weigh. 
‌As soon as a mist ache is maid It nose bee fore two long 

‌And eye can put the error rite It's rare lea ever wrong. 
‌Eye have run this poem threw it 
‌Eye am shore your pleased two no 
‌It's letter perfect awl the weigh 

‌‌My checker tolled me sew. 

‌Margo Roark

Heeft uw kind individuele uitleg nodig?

Aarzel niet en vraag een kosteloos intakegesprek aan!  Wij weten hoe een school reilt en zeilt, waardoor we kinderen kunnen helpen om weer betere aansluiting te vinden bij de lessen.  

Denkt u dat uw kind meer aan kan? 

Sommige kinderen passen zich zo goed aan, dat zij onderpresteren. Gedurende een korte periode is dat niet schadelijk. Wordt het echter een patroon, dan kan de leerling zichzelf niet goed ontwikkelen en vastlopen (soms gebeurt dit pas op latere leeftijd).