Welkom

Welkom bij RT PRAKTIJK WEST

Wat is Remedial Teaching, ofwel RT?

Op het moment dat een kind vastloopt in het onderwijsproces, is op maat gesneden hulp essentieel. Zo kunnen kinderen weer (beter) mee doen met de reguliere lessen in het basisonderwijs. Remedial Teaching is de bijles die dit bewerkstelligt.

De praktijk van de praktijk
Een regulier begeleidingstraject van RT PRAKTIJK WEST bestaat uit 10 lessen. Aan de hand van het intakegesprek en de gegevens op het inschrijfformulier worden de sterke kanten van uw kind in kaart gebracht in les 1. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis over ‘Meervoudige Intelligentie’.

Naar aanleiding van de in kaart gebrachte onderwijsbehoefte wordt een handelingsplan opgesteld. Dit krijgt u op papier, inclusief adviezen. In les 2 tot en met 10 wordt het handelingsplan uitgevoerd. Na les 10 vindt een evaluatiegesprek met ouders plaats. In overleg wordt de behandeling voortgezet, waarna opnieuw geëvalueerd wordt. Zo krijgt u een helder inzicht in de opbrengst van de lessen en wordt de doorgaande lijn zichtbaar.

Voor middelbare scholieren en pabo-studenten worden ook RT-lessen aangeboden, in onderstaande opsomming vindt u in welke gebieden wij gespecialiseerd zijn.

In de meeste gevallen wordt de RT-les aan huis gegeven. Het is echter ook mogelijk om in de praktijk of op school af te spreken. U kunt vrijblijvend een voorbeeld van een handelingsplan opvragen. Klik hier voor de tarieven. Ook werken wij nauw samen met Preclarum onderwijs, trainingen & advies.http://www.preclarum.nl

Remedial Teaching Rotterdam biedt bijles aan kinderen met leerproblemen of leerstoornissen

RT PRAKTIJK WEST is gespecialiseerd in de volgende vakgebieden in het basisonderwijs:

· Taal
· Rekenen
· Begrijpend lezen
· Sociale vaardigheden
· Lees- en rekenvoorwaarden
· Spelling
· Wereldoriëntatie
· Studievaardigheden/Taakaanpak
· Verbeteren van concentratie en werkhouding
· Motoriek en schrijven
· Citotraining

RT PRAKTIJK WEST is gespecialiseerd in de volgende vakgebieden in het middelbaar onderwijs:

· Aardrijkskunde
· Geschiedenis
· Wiskunde
· Scheikunde
· Biologie
· Economie
· Natuurkunde
· Engels

Er wordt nauw samengewerkt met leerkrachten, logopedisten, huisartsen en andere RT’ers. Wij maken gebruik van elkaars expertise, indien nodig wordt doorverwezen naar de juiste specialist.