Over ons en missie


Jong geleerd is oud gedaan: kinderen verder helpen in het leven, dat is mijn missie. Dat doe ik vooral door goed te luisteren. Waar loopt deze leerling tegenaan? Wat heeft hij of zij nodig om (weer) aansluiting te vinden bij het onderwijs? In welke context gaat het goed, wanneer zien we juist problemen? Hoe zit dat voor deze leerling in elkaar? Wat kan hij of zij van nature heel goed? Wat kunnen ouders in dit proces betekenen? 

‌Deduceren wat er aan de hand is en daarbij een aanpak op maat maken vanuit mijn onderwijservaring, dat vind ik zo ongeveer het leukste wat er bestaat. Voornamelijk omdat het effect dat we samen bereiken zo groot kan zijn. Kinderen leren om problemen op eigen kracht op te lossen is daarom een groot onderdeel van mijn missie. Zo kunnen ze later ook moeilijke situaties oplossen zonder dat er nog RT nodig is. 

‌Bij het vervullen van mijn missie denk ik vaak aan dit gedicht van Confucius:

Zeg het me en ik vergeet het 
‌Doe het me voor en ik het onthoud het. 
‌Laat het me doen ik weet het.


‌Ik hecht veel waarde aan ontwikkeling en reflectie, daarom lees ik allerlei artikelen en vakliteratuur. Als lerarenopleider zie ik dagelijks hoe actuele onderwijsontwikkelingen in de praktijk uitwerken, waardoor ik me goed kan verplaatsen in het onderwijssysteem waarin een kind zich bevindt. Zo heb ik een breed instrumentarium om leerlingen van alle leeftijden en in alle vakgebieden te begeleiden. Geen traject is hetzelfde. 

‌Sinds 2004 werk ik voltijd in het (hoger) onderwijs. Daarnaast heb ik me gespecialiseerd door zowel een RT-opleiding alsook een masterstudie pedagogiek af te ronden.  In 2010 richtte ik deze praktijk op. Hoewel ik intussen niet meer in Rotterdam-West woon, is de naam vanwege de goede naamsbekendheid onveranderd. Zo weten mensen mij gemakkelijk te vinden. Daarbij bedien ik alle leerlingen in de regio West-Nederland, ook collega Rt'ers gebruiken mij als vraagbaak. Doordat ik regelmatig breder in de regio overleg over casuïstiek, is de naam 'RT Praktijk West' nog steeds op het lijf geschreven.  

LBRT

Wij zijn aangesloten bij de LBRT, Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT, 2023).

Handelingsgericht

We werken handelingsgericht, leerlingen leren om op eigen kracht problemen op te lossen (Pameijer, 2021).

Individueel Handelingsplan

Voor iedere leerling wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Hierin staan o.a. de doelen, werkwijze, materialen en evaluatiemomenten beschreven. 

Sterke kanten in beeld

Om uit te zoeken wat een kind goed kan, werken we o.a. met het Meervoudige Intelligentiespel (Gardner) en het principe van een Growth Mindset (Dweck, 2021).