Voor scholen


S‌oms vraagt een leerling meer dan je als professional in groepsverband kunt bieden. Sinds de wet op Passend Onderwijs (2016) is er veel veranderd in de school. Van zorgplicht tot Ontwikkelperspectief. Door handig naar het onderwijsprogramma te kijken, kun je door kleine aanpassingen vaak al heel veel bereiken. Hoe? Dat hangt af van de context. En iedere context is uniek. 


Voor leerkrachten

‌Heb je een leerling in de klas waar je niet mee overweg kunt? 
‌Vraag je je af welke begeleiding hij/zij werkelijk nodig heeft? 
‌Neem contact op om te sparren! Samen weten we meer.

Voor intern begeleiders

‌Ben je op zoek naar een RT'er die kinderen en leerkrachten kan begeleiden? Wil je weten welke actuele inzichten er op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie zijn? Neem contact op om de mogelijkheden te verkennen! 

‌Voor directies

‌Is er een second opinion nodig? Of iemand die de intern begeleider kan coachen?  Ook dan kunt u vrijblijvend contact opnemen om van gedachten te wisselen.